Civil Liability Australia
Volume 1

(Filed to service 39)

5 service 0
6 service 0
7 service 0
8 service 0
11 service 0
12 service 0

Guide card: Contents
51 service 36
52 service 36
53 service 36
54 service 36

Guide card: How to Use
91 service 0
92 service 0
93 service 0
94 service 0
95 service 0
96 service 0

Guide card: Tables
101 service 0
102 service 0
111 service 0
112 service 0
113 service 0
114 service 0
115 service 0
116 service 0
121 service 0
122 service 0
123 service 0
124 service 0
125 service 0
126 service 0
151 service 32
152 service 32
153 service 32
154 service 32
155 service 32
156 service 32
157 service 32
158 service 32
159 service 32
160 service 32
161 service 32
162 service 32
163 service 32
164 service 32
165 service 32
166 service 32
201 service 29
202 service 29
203 service 29
204 service 29
205 service 29
206 service 29
207 service 29
208 service 29
209 service 29
210 service 29
211 service 29
212 service 29
213 service 29
214 service 29
215 service 29
216 service 29
217 service 29
218 service 29
219 service 29
220 service 29
221 service 29
222 service 29
223 service 29
224 service 29
225 service 29
226 service 29
401 service 32
402 service 32
403 service 32
404 service 32
451 service 29
452 service 29
453 service 29
454 service 29
455 service 29
456 service 29
457 service 29
458 service 29
459 service 29
460 service 29
461 service 29
462 service 29
463 service 29
464 service 29
465 service 29
466 service 29
467 service 29
468 service 29
469 service 29
470 service 29
471 service 29
472 service 29
473 service 29
474 service 29
475 service 29
476 service 29
477 service 29
478 service 29
479 service 29
480 service 29

Guide card: Index
1001 service 0
1002 service 0
1051 service 34
1052 service 34
1201 service 34
1202 service 34
1203 service 34
1204 service 34
1205 service 34
1206 service 34
1207 service 34
1208 service 34
1209 service 34
1210 service 34
1211 service 34
1212 service 34
1213 service 34
1214 service 34
1215 service 34
1216 service 34
1217 service 34
1218 service 34
1219 service 34
1220 service 34
1221 service 34
1222 service 34
1223 service 34
1224 service 34
1225 service 34
1226 service 34
1227 service 34
1228 service 34
1229 service 34
1230 service 34
1231 service 34
1232 service 34

Guide card: Preliminary
5001 service 30
5002 service 30
5151 service 30
5152 service 30
5161 service 35
5162 service 35
5163 service 25
5164 service 25
5165 service 24
5166 service 24
5167 service 24
5168 service 24
5169 service 24
5170 service 24
5171 service 24
5172 service 24
5173 service 24
5174 service 24
5175 service 24
5176 service 24
5177 service 24
5178 service 24
5179 service 24
5180 service 24
5181 service 24
5182 service 24
5183 service 24
5184 service 24
5185 service 24
5186 service 24
5187 service 24
5188 service 24
5189 service 24
5190 service 24
5191 service 24
5192 service 24
5193 service 24
5194 service 24
5195 service 24
5196 service 24
5197 service 24
5198 service 24
5501 service 27
5502 service 27
5511 service 30
5512 service 30
5513 service 38
5514 service 38
5515 service 38
5516 service 38
5517 service 38
5518 service 38
5519 service 38
5520 service 38
5527 service 38
5528 service 38
5529 service 38
5530 service 38
5531 service 38
5532 service 38
5533 service 38
5534 service 38
5535 service 36
5536 service 36
5537 service 36
5538 service 36
5539 service 36
5540 service 36
5541 service 39
5542 service 39
5543 service 39
5544 service 39
5551 service 35
5552 service 35
5553 service 35
5554 service 35
6001 service 30
6002 service 30
6011 service 24
6012 service 24
6013 service 24
6014 service 24
6015 service 24
6016 service 24
6017 service 35
6018 service 35
6019 service 35
6020 service 35
6021 service 37
6022 service 37
6023 service 37
6024 service 37
6039 service 32
6040 service 32
6041 service 32
6042 service 32
6043 service 32
6044 service 32
6045 service 38
6046 service 38
6501 service 0
6502 service 0
6511 service 24
6512 service 24
6513 service 24
6514 service 24
7001 service 37
7002 service 37
7011 service 37
7012 service 37
7013 service 37
7014 service 37
7015 service 37
7016 service 37
7017 service 37
7018 service 37
7035 service 37
7036 service 37
7037 service 37
7038 service 37
7039 service 37
7040 service 37
7041 service 37
7042 service 37
7043 service 37
7044 service 37

Guide card: General Principles
10001 service 18
10002 service 18
10021 service 39
10022 service 39
10023 service 39
10024 service 39
10025 service 39
10026 service 39
10151 service 39
10152 service 39
10153 service 39
10154 service 39
10155 service 39
10156 service 39
10157 service 39
10158 service 39
10161 service 32
10162 service 32
10163 service 31
10164 service 31
10165 service 31
10166 service 31
10167 service 31
10168 service 31
10171.1 service 37
10171.2 service 37
10171.3 service 36
10171.4 service 36
10171.5 service 36
10171.6 service 36
10171.7 service 36
10171.8 service 36
10187.11 service 39
10187.12 service 39
10187.13 service 39
10187.14 service 39
10187.15 service 39
10187.16 service 39
10187.17 service 39
10187.18 service 39
10187.19 service 39
10187.20 service 39
10187.21 service 39
10187.22 service 39
10187.23 service 39
10187.24 service 39
10187.25 service 39
10187.26 service 39
10187.27 service 39
10187.28 service 39
10187.29 service 39
10187.30 service 39
10187.31 service 39
10187.32 service 39
10187.33 service 39
10187.34 service 39
10193.69 service 38
10193.70 service 38
10193.71 service 38
10193.72 service 38
10193.73 service 38
10193.74 service 38
10193.75 service 38
10193.76 service 38
10209 service 34
10210 service 34
10211 service 34
10212 service 34
10213 service 34
10214 service 34
10215 service 34
10216 service 34
10217 service 34
10218 service 34
10219 service 34
10220 service 34
10221 service 34
10222 service 34
10224.11 service 34
10224.12 service 34
10224.13 service 34
10224.14 service 34
10224.15 service 34
10224.16 service 34
10224.17 service 34
10224.18 service 34
10224.19 service 39
10224.20 service 39
10224.21 service 39
10224.22 service 39
10224.25 service 39
10224.26 service 39
10224.27 service 39
10224.28 service 39
10247 service 34
10248 service 34
10249 service 39
10250 service 39
10251 service 39
10252 service 39
10253 service 39
10254 service 39
10255 service 39
10256 service 39
10273 service 34
10274 service 34
10275 service 34
10276 service 34
10277 service 34
10278 service 34
10297 service 34
10298 service 34
10299 service 34
10300 service 34
10301 service 34
10302 service 34
10303 service 35
10304 service 35
10305 service 35
10306 service 35
10307 service 35
10308 service 35
10309 service 35
10310 service 35
10311 service 36
10312 service 36
10313 service 36
10314 service 36
10315 service 36
10316 service 36
10317 service 36
10318 service 36
10319 service 36
10320 service 36
10321 service 39
10322 service 39
10323 service 39
10324 service 39
10325 service 39
10326 service 39
10327 service 39
10328 service 39
10329 service 39
10330 service 39
10331 service 39
10332 service 39
10333.27 service 36
10333.28 service 36
10333.29 service 36
10333.30 service 36
10333.31 service 36
10333.32 service 36
10333.51 service 39
10333.52 service 39
10333.53 service 39
10333.54 service 39
10333.55 service 39
10333.56 service 39
10333.57 service 39
10333.58 service 39
10333.59 service 39
10333.60 service 39
10333.61 service 39
10333.62 service 39
10333.63 service 39
10333.64 service 39
10355 service 35
10356 service 35
10357 service 35
10358 service 35
10359 service 38
10360 service 38
10361 service 38
10362 service 38
10363 service 38
10364 service 38
10365 service 38
10366 service 38
10367 service 38
10368 service 38
10369 service 38
10370 service 38
10371 service 38
10372 service 38
10373 service 38
10374 service 38
10375 service 38
10376 service 38
10377 service 38
10378 service 38
10379 service 38
10380 service 38
13001 service 38
13002 service 38
13003 service 38
13004 service 38
13005 service 38
13006 service 38
13007 service 38
13008 service 38
13009 service 38
13010 service 38
13025 service 38
13026 service 38
13027 service 38
13028 service 38
13029 service 38
13030 service 38
13031 service 38
13032 service 38
13033 service 38
13034 service 38
13035 service 38
13036 service 38
16001 service 23
16002 service 23
16003 service 26
16004 service 26
16005 service 26
16006 service 26
19001 service 32
19002 service 32
19003 service 32
19004 service 32
19005 service 32
19006 service 32
19007 service 32
19008 service 32
19025 service 32
19026 service 32
19027 service 32
19028 service 32
22001 service 31
22002 service 31
22003 service 31
22004 service 31
22007.1 service 25
22007.2 service 25
22007.3 service 29
22007.4 service 29
22007.5 service 31
22007.6 service 31
22007.7 service 32
22007.8 service 32
22039 service 38
22040 service 38
22041 service 38
22042 service 38
22043 service 38
22044 service 38
22045 service 39
22046 service 39
22047 service 39
22048 service 39
22049 service 39
22050 service 39
22051 service 39
22052 service 39
22053 service 39
22054 service 39
22055 service 39
22056 service 39

Guide card: Obvious risk
24991 service 35
24992 service 35
25001 service 34
25002 service 34
25003 service 34
25004 service 34
25005 service 34
25006 service 34
25007 service 39
25008 service 39
25009 service 39
25010 service 39
25031 service 34
25032 service 34
25033 service 34
25034 service 34
25035 service 34
25036 service 34
25051 service 34
25052 service 34
25053 service 34
25054 service 34
25071 service 34
25072 service 34
25073 service 34
25074 service 34
25075 service 34
25076 service 34
25077 service 34
25078 service 34
25079 service 34
25080 service 34
28001 service 39
28002 service 39
28003 service 39
28004 service 39
28005 service 39
28006 service 39
31001 service 34
31002 service 34
31003 service 34
31004 service 34
31005 service 34
31006 service 34
31007 service 34
31008 service 34
31009 service 34
31010 service 34
31011 service 34
31012 service 34
31013 service 34
31014 service 34
34001 service 34
34002 service 34
34003 service 34
34004 service 34
34005 service 34
34006 service 34
34007 service 34
34008 service 34
34009 service 34
34010 service 34
34041 service 19
34042 service 19
34043 service 25
34044 service 25
34045 service 25
34046 service 25
34049.11 service 34
34049.12 service 34
34049.13 service 34
34049.14 service 34
34049.15 service 26
34049.16 service 26
34049.35 service 38
34049.36 service 38
34049.37 service 38
34049.38 service 38
34049.39 service 38
34049.40 service 38
34049.41 service 38
34049.42 service 38
34069 service 38
34070 service 38
34071 service 38
34072 service 38
34073 service 38
34074 service 38
34075 service 38
34076 service 38
34077 service 38
34078 service 38
34079 service 38
34080 service 38
34081 service 38
34082 service 38
34083 service 38
34084 service 38
34097 service 28
34098 service 28
34099 service 28
34100 service 28
34101 service 29
34102 service 29
34103 service 29
34104 service 29
34105 service 34
34106 service 34
34107 service 34
34108 service 34

Guide card: Causation
37001 service 38
37002 service 38
37011 service 22
37012 service 22
37013 service 34
37014 service 34
37015 service 34
37016 service 34
37017 service 34
37018 service 34
37019 service 34
37020 service 34
37023 service 34
37024 service 34
37025 service 34
37026 service 34
37027 service 34
37028 service 34
37029 service 34
37030 service 34
37030.11 service 34
37030.12 service 34
37030.13 service 34
37030.14 service 34
37030.21 service 34
37030.22 service 34
37030.23 service 34
37030.24 service 34
37030.25 service 34
37030.26 service 34
37030.27 service 34
37030.28 service 34
37030.29 service 34
37030.30 service 34
37030.31 service 34
37030.32 service 34
37030.41 service 34
37030.42 service 34
37030.43 service 34
37030.44 service 34
37030.45 service 34
37030.46 service 34
37030.47 service 34
37030.48 service 34
37041 service 26
37042 service 26
37043 service 29
37044 service 29
37045 service 29
37046 service 29
37047 service 29
37048 service 29
37049 service 29
37050 service 29
37051 service 29
37052 service 29
37053 service 29
37054 service 29
37055 service 29
37056 service 29
37057 service 35
37058 service 35
37059 service 35
37060 service 35
37061 service 35
37062 service 35
37071 service 22
37072 service 22
37073 service 25
37074 service 25
37077.1 service 25
37077.2 service 25
37077.3 service 25
37077.4 service 25
37077.31 service 38
37077.32 service 38
37077.33 service 38
37077.34 service 38
37077.35 service 38
37077.36 service 38
37077.37 service 38
37077.38 service 38
37077.39 service 38
37077.40 service 38
37077.41 service 38
37077.42 service 38
37077.43 service 38
37077.44 service 38
37077.45 service 38
37077.46 service 38
37077.47 service 38
37077.48 service 38
37077.65 service 31
37077.66 service 31
37077.67 service 31
37077.68 service 31
37077.69 service 31
37077.70 service 31
37077.71 service 31
37077.72 service 31
37077.87 service 39
37077.88 service 39
37077.89 service 39
37077.90 service 39
37077.91 service 39
37077.92 service 39
37077.93 service 39
37077.94 service 39
37077.95 service 39
37077.96 service 39
37077.97 service 39
37077.98 service 39

Guide card: Contributory Negligence
40001 service 34
40002 service 34
40011 service 18
40012 service 18
40013 service 18
40014 service 18
40015 service 25
40016 service 25
40019.1 service 34
40019.2 service 34
40019.3 service 32
40019.4 service 32
40019.5 service 32
40019.6 service 32
40019.7 service 32
40019.8 service 32
40019.25 service 34
40019.26 service 34
40019.27 service 34
40019.28 service 34
40019.51 service 30
40019.52 service 30
40019.53 service 30
40019.54 service 30
40019.71 service 30
40019.72 service 30
40019.73 service 30
40019.74 service 30
40019.75 service 34
40019.76 service 34
40019.77 service 34
40019.78 service 34
40019.79 service 36
40019.80 service 36
40019.81 service 36
40019.82 service 36
40041 service 30
40042 service 30
40043 service 30
40044 service 30
40045 service 30
40046 service 30
40047 service 34
40048 service 34

Guide card: Proportionate Liability
70001 service 0
70002 service 0
70151 service 0
70152 service 0
70161 service 12
70162 service 12
70163 service 19
70164 service 19
72001 service 8
72002 service 8
72011 service 24
72012 service 24
72013 service 24
72014 service 24
72015 service 17
72016 service 17
74001 service 39
74002 service 39
74011 service 34
74012 service 34
74013 service 34
74014 service 34
74015 service 39
74016 service 39
74017 service 39
74018 service 39
74021.1 service 35
74021.2 service 35
74025 service 36
74026 service 36
74027 service 36
74028 service 36
74029 service 36
74030 service 36
74031 service 36
74032 service 36
74033 service 37
74034 service 37
74035 service 36
74036 service 36
74037.1 service 35
74037.2 service 35
74037.3 service 35
74037.4 service 35
74037.5 service 35
74037.6 service 35
74037.7 service 33
74037.8 service 33
74037.11 service 39
74037.12 service 39
74037.15 service 35
74037.16 service 35
74037.21 service 38
74037.22 service 38
74037.23 service 32
74037.24 service 32
74037.25 service 32
74037.26 service 32
74037.41 service 35
74037.42 service 35
74037.43 service 35
74037.44 service 35
74037.45 service 35
74037.46 service 35
74037.61 service 32
74037.62 service 32
74037.63 service 32
74037.64 service 32
74037.81 service 39
74037.82 service 39
74037.83 service 39
74037.84 service 39
76001 service 34
76002 service 34
76011 service 35
76012 service 35
76013 service 34
76014 service 34
76015 service 34
76016 service 34
76017 service 34
76018 service 34
76025 service 34
76026 service 34
76027 service 34
76028 service 34
76029 service 36
76030 service 36
76031 service 38
76032 service 38

Guide card: Liability - Public Authorities
90001 service 25
90002 service 25
90151 service 38
90152 service 38
90161 service 35
90162 service 35
90163 service 35
90164 service 35
90165 service 35
90166 service 35
90167 service 35
90168 service 35
90169 service 35
90170 service 35
90171 service 35
90172 service 35
90173 service 35
90174 service 35
90175 service 35
90176 service 35
90177 service 35
90178 service 35
90179 service 37
90180 service 37
90181 service 37
90182 service 37
90183 service 37
90184 service 37
90185 service 35
90186 service 35
90187 service 37
90188 service 37
90189 service 37
90190 service 37
90191 service 37
90192 service 37
90193 service 38
90194 service 38
90195 service 38
90196 service 38
90197 service 37
90198 service 37
90199 service 39
90200 service 39
90201 service 37
90202 service 37
90203 service 37
90204 service 37
92001 service 30
92002 service 30
92011 service 37
92012 service 37
92013 service 32
92014 service 32
92015 service 37
92016 service 37
92017 service 32
92018 service 32
92019 service 32
92020 service 32
92025 service 30
92026 service 30
92027 service 35
92028 service 35
92029 service 35
92030 service 35
92031 service 36
92032 service 36
92033 service 37
92034 service 37
92035 service 36
92036 service 36
96001 service 39
96002 service 39
96011 service 11
96012 service 11
96013 service 11
96014 service 11
96015 service 38
96016 service 38
96017 service 31
96018 service 31
96039 service 34
96040 service 34
96041 service 34
96042 service 34
96043 service 39
96044 service 39
96045 service 39
96046 service 39
96047 service 39
96048 service 39
96049 service 39
96050 service 39
96051 service 39
96052 service 39
96053 service 39
96054 service 39

Guide card: Liability - Volunteers and Good Samaritans
110001 service 0
110002 service 0
110151 service 38
110152 service 38
110161 service 38
110162 service 38
110163 service 38
110164 service 38
112001 service 0
112002 service 0
112011 service 28
112012 service 28
112013 service 28
112014 service 28
114001 service 0
114002 service 0
114011 service 34
114012 service 34
114013 service 15
114014 service 15
114015 service 15
114016 service 15
114025 service 34
114026 service 34
114027 service 35
114028 service 35
114029 service 34
114030 service 34
116001 service 0
116002 service 0
116011 service 22
116012 service 22
116013 service 22
116014 service 22
118001 service 0
118002 service 0
118011 service 19
118012 service 19
118013 service 19
118014 service 19
118015 service 19
118016 service 19
120001 service 0
120002 service 0
120011 service 35
120012 service 35

Guide card: Exclusions from claiming damages
130001 service 0
130002 service 0
130151 service 39
130152 service 39
130161 service 34
130162 service 34
130163 service 34
130164 service 34
130175 service 34
130176 service 34
130177 service 36
130178 service 36
130179 service 39
130180 service 39
130181 service 39
130182 service 39
130183 service 39
130184 service 39
130185 service 39
130186 service 39
130187 service 36
130188 service 36
132001 service 38
132002 service 38
132011 service 34
132012 service 34
132013 service 34
132014 service 34
132015 service 34
132016 service 34
132025 service 34
132026 service 34
132027 service 38
132028 service 38
132029 service 38
132030 service 38
132031 service 38
132032 service 38
132039 service 34
132040 service 34
132041 service 34
132042 service 34
132043 service 34
132044 service 34
132045 service 34
132046 service 34
132047 service 34
132048 service 34
132049 service 34
132050 service 34
132051 service 34
132052 service 34
132053 service 34
132054 service 34

Guide card: Assessment of damages - personal injuries
150001 service 36
150002 service 36
150151 service 27
150152 service 27
150161 service 38
150162 service 38
150163 service 38
150164 service 38
150165 service 37
150166 service 37
150167 service 34
150168 service 34
150169 service 34
150170 service 34
150171 service 37
150172 service 37
150173 service 36
150174 service 36
150175 service 29
150176 service 29
150177 service 30
150178 service 30
150179 service 30
150180 service 30
150181 service 38
150182 service 38
150183 service 34
150184 service 34
150185 service 36
150186 service 36
150189 service 37
150190 service 37
150191 service 39
150192 service 39
150193 service 36
150194 service 36
150195 service 36
150196 service 36
150251 service 33
150252 service 33
150253 service 33
150254 service 33
150255 service 33
150256 service 33
152001 service 30
152002 service 30
152011 service 30
152012 service 30
152013 service 31
152014 service 31
152015 service 34
152016 service 34
152017 service 34
152018 service 34
152019 service 34
152020 service 34
152021 service 34
152022 service 34
152023 service 34
152024 service 34
152031 service 33
152032 service 33
152033 service 33
152034 service 33
152035 service 33
152036 service 33
152041 service 29
152042 service 29
152043 service 29
152044 service 29
152045 service 29
152046 service 29
152047 service 31
152048 service 31
152051 service 27
152052 service 27
152053 service 27
152054 service 27
154001 service 30
154002 service 30
154011 service 25
154012 service 25
154013 service 34
154014 service 34
154015 service 36
154016 service 36
154025 service 35
154026 service 35
154027 service 35
154028 service 35
154029 service 35
154030 service 35
154031 service 39
154032 service 39
154033 service 39
154034 service 39
154039 service 35
154040 service 35
154041 service 39
154042 service 39
154043 service 38
154044 service 38
154045 service 38
154046 service 38
156001 service 36
156002 service 36
156101 service 36
156102 service 36

Guide card: Miscellaneous
170001 service 0
170002 service 0
170151 service 0
170152 service 0
170161 service 2
170162 service 2
170163 service 2
170164 service 2
170165 service 27
170166 service 27
170167 service 27
170168 service 27
172001 service 0
172002 service 0
172011 service 36
172012 service 36
172013 service 36
172014 service 36
172015 service 36
172016 service 36

Guide card: Commonwealth legislation
300001 service 19
300002 service 19
300151 service 17
300152 service 17
300161 service 39
300162 service 39
300171 service 35
300172 service 35
300173 service 35
300174 service 35
300175 service 35
300176 service 35
300271 service 17
300272 service 17
300421 service 35
300422 service 35
300523 service 17
300524 service 17
300525 service 10
300526 service 10
300527 service 10
300528 service 10
300627 service 17
300628 service 17
300649 service 0
300650 service 0
300651 service 0
300652 service 0
300673 service 35
300674 service 35
300675 service 35
300676 service 35
300697 service 2
300698 service 2
300719 service 0
300720 service 0
300741 service 26
300742 service 26
300763 service 19
300764 service 19
300765 service 39
300766 service 39
300767 service 19
300768 service 19
300769 service 19
300770 service 19
300771 service 19
300772 service 19
300773 service 39
300774 service 39
300775 service 19
300776 service 19
300777 service 19
300778 service 19
300779 service 19
300780 service 19
300781 service 19
300782 service 19
300783 service 19
300784 service 19
300785 service 39
300786 service 39
300787 service 39
300788 service 39
300789 service 39
300790 service 39
300801 service 39
300802 service 39
300803 service 39
300804 service 39
310001 service 0
310002 service 0
310011 service 18
310012 service 18
310021 service 18
310022 service 18
310123 service 3
310124 service 3
310125 service 3
310126 service 3

Guide card: New South Wales legislation
350001 service 0
350002 service 0
350151 service 0
350152 service 0
350153 service 15
350154 service 15
350155 service 21
350156 service 21
350161 service 34
350162 service 34
350171 service 26
350172 service 26
350173 service 26
350174 service 26
350275 service 23
350276 service 23
350297 service 2
350298 service 2
350321 service 22
350322 service 22
350343 service 22
350344 service 22
350365 service 11
350366 service 11
350367 service 11
350368 service 11
350389 service 23
350390 service 23
350411 service 0
350412 service 0
350423 service 6
350424 service 6
350525 service 8
350526 service 8
350547 service 8
350548 service 8
350549 service 8
350550 service 8
350551 service 14
350552 service 14
350553 service 8
350554 service 8
350571 service 15
350572 service 15
350573 service 8
350574 service 8
350593 service 8
350594 service 8
350615 service 0
350616 service 0
350627 service 8
350628 service 8
350649 service 33
350650 service 33
350651 service 33
350652 service 33
350751 service 16
350752 service 16
350763 service 8
350764 service 8
350773 service 5
350774 service 5
350795 service 0
350796 service 0
350817 service 22
350818 service 22
350839 service 26
350840 service 26
350861 service 11
350862 service 11
350863 service 11
350864 service 11
350865 service 15
350866 service 15
350875 service 33
350876 service 33
350881 service 15
350882 service 15
350977 service 14
350978 service 14
350979 service 6
350980 service 6
351079 service 22
351080 service 22
351081 service 22
351082 service 22
351083 service 22
351084 service 22
351183 service 6
351184 service 6
351185 service 6
351186 service 6
351187 service 6
351188 service 6
351287 service 8
351288 service 8
351329 service 8
351330 service 8
351331 service 8
351332 service 8
351389 service 11
351390 service 11
351391 service 11
351392 service 11
351417 service 9
351418 service 9
351419 service 6
351420 service 6
351519 service 9
351520 service 9
351621 service 6
351622 service 6
351623 service 6
351624 service 6
351625 service 6
351626 service 6
351723 service 8
351724 service 8
351825 service 21
351826 service 21
351875 service 21
351876 service 21
351927 service 20
351928 service 20
351929 service 20
351930 service 20
351931 service 8
351932 service 8
351951 service 5
351952 service 5
351991 service 8
351992 service 8
352031 service 15
352032 service 15
352071 service 20
352072 service 20
352073 service 19
352074 service 19

Guide card: Victorian legislation
400001 service 1
400002 service 1
400151 service 34
400152 service 34
400153 service 34
400154 service 34
400155 service 34
400156 service 34
400157 service 34
400158 service 34
400161 service 34
400162 service 34
400171 service 14
400172 service 14
400273 service 8
400274 service 8
400375 service 29
400376 service 29
400377 service 13
400378 service 13
400477 service 13
400478 service 13
400479 service 8
400480 service 8
400481 service 8
400482 service 8
400483 service 8
400484 service 8
400583 service 28
400584 service 28
400585 service 28
400586 service 28
400587 service 28
400588 service 28
400589 service 22
400590 service 22
400591 service 6
400592 service 6
400687 service 0
400688 service 0
400789 service 34
400790 service 34
400791 service 34
400792 service 34
400793 service 34
400794 service 34
400795 service 34
400796 service 34
400803 service 34
400804 service 34
400805 service 34
400806 service 34
400807 service 34
400808 service 34
400907 service 34
400908 service 34
400909 service 34
400910 service 34
400929 service 0
400930 service 0
400951 service 29
400952 service 29
400953 service 28
400954 service 28
400973 service 0
400974 service 0
400975 service 0
400976 service 0
400977 service 0
400978 service 0
400999 service 28
401000 service 28
401001 service 28
401002 service 28
401003 service 28
401004 service 28
401025 service 34
401026 service 34
401047 service 34
401048 service 34
401049 service 34
401050 service 34
401149 service 28
401150 service 28
401251 service 6
401252 service 6
401353 service 3
401354 service 3
401555 service 29
401556 service 29
401557 service 29
401558 service 29
401559 service 29
401560 service 29
401659 service 28
401660 service 28
401671 service 2
401672 service 2
401693 service 2
401694 service 2
401715 service 2
401716 service 2
401717 service 2
401718 service 2
401727 service 23
401728 service 23
401739 service 0
401740 service 0
401761 service 6
401762 service 6
401783 service 0
401784 service 0
401885 service 28
401886 service 28
401887 service 6
401888 service 6
401989 service 6
401990 service 6
401991 service 6
401992 service 6
405001 service 2
405002 service 2
405151 service 36
405152 service 36
405551 service 2
405552 service 2
405651 service 23
405652 service 23
405653 service 36
405654 service 36
405681 service 36
405682 service 36
405683 service 10
405684 service 10
405701 service 23
405702 service 23
405751 service 10
405752 service 10

Guide card: Queensland legislation
450001 service 30
450002 service 30
450151 service 16
450152 service 16
450153 service 37
450154 service 37
450155 service 37
450156 service 37
450161 service 37
450162 service 37
450171 service 6
450172 service 6
450193 service 14
450194 service 14
450195 service 26
450196 service 26
450205 service 6
450206 service 6
450215 service 2
450216 service 2
450217 service 2
450218 service 2
450219 service 11
450220 service 11
450331 service 23
450332 service 23
450333 service 8
450334 service 8
450335 service 8
450336 service 8
450353 service 22
450354 service 22
450355 service 22
450356 service 22
450357 service 22
450358 service 22
450359 service 22
450360 service 22
450377 service 13
450378 service 13
450379 service 13
450380 service 13
450381 service 13
450382 service 13
450383 service 13
450384 service 13
450391 service 8
450392 service 8
450393 service 8
450394 service 8
450415 service 8
450416 service 8
450517 service 8
450518 service 8
450539 service 37
450540 service 37
450549 service 37
450550 service 37
450561 service 8
450562 service 8
450563 service 34
450564 service 34
450565 service 34
450566 service 34
450567 service 16
450568 service 16
450569 service 16
450570 service 16
450587 service 13
450588 service 13
450689 service 16
450690 service 16
450703 service 16
450704 service 16
450717 service 0
450718 service 0
450729 service 26
450730 service 26
450831 service 26
450832 service 26
450853 service 0
450854 service 0
450875 service 0
450876 service 0
450897 service 2
450898 service 2
450921 service 8
450922 service 8
450923 service 13
450924 service 13
450971 service 26
450972 service 26
451001 service 37
451002 service 37
451003 service 37
451004 service 37
460001 service 35
460002 service 35
460161 service 35
460162 service 35
460261 service 35
460262 service 35
460361 service 30
460362 service 30
460401 service 30
460402 service 30
460451 service 30
460452 service 30
460501 service 30
460502 service 30
460551 service 30
460552 service 30
460601 service 30
460602 service 30
460603 service 30
460604 service 30
460605 service 30
460606 service 30
460607 service 30
460608 service 30
460609 service 30
460610 service 30
460611 service 30
460612 service 30
460613 service 30
460614 service 30
460615 service 30
460616 service 30
460617 service 30
460618 service 30
460619 service 30
460620 service 30
460621 service 30
460622 service 30
460623 service 30
460624 service 30
460625 service 30
460626 service 30
460627 service 30
460628 service 30
460629 service 30
460630 service 30
460631 service 30
460632 service 30
460633 service 30
460634 service 30
460635 service 30
460636 service 30
460637 service 30
460638 service 30
460639 service 30
460640 service 30
460641 service 30
460642 service 30
460643 service 30
460644 service 30
460645 service 30
460646 service 30
460647 service 30
460648 service 30
460649 service 30
460650 service 30
460651 service 30
460652 service 30
460653 service 30
460654 service 30
460655 service 30
460656 service 30
460657 service 30
460658 service 30
460659 service 30
460660 service 30
460661 service 30
460662 service 30
460663 service 30
460664 service 30
460665 service 30
460666 service 30
460667 service 30
460668 service 30
460669 service 30
460670 service 30
460671 service 30
460672 service 30
460673 service 30
460674 service 30
461201 service 30
461202 service 30
461251 service 30
461252 service 30
461253 service 30
461254 service 30
461301 service 30
461302 service 30
461351 service 30
461352 service 30
461401 service 30
461402 service 30
461403 service 30
461404 service 30
461405 service 30
461406 service 30
461407 service 30
461408 service 30
461501 service 35
461502 service 35
461503 service 35
461504 service 35
461601 service 30
461602 service 30

Guide card: South Australian legislation
500001 service 17
500002 service 17
500151 service 26
500152 service 26
500153 service 36
500154 service 36
500161 service 36
500162 service 36
500171 service 32
500172 service 32
500173 service 32
500174 service 32
500275 service 8
500276 service 8
500327 service 9
500328 service 9
500329 service 9
500330 service 9
500377 service 2
500378 service 2
500399 service 2
500400 service 2
500421 service 18
500422 service 18
500443 service 23
500444 service 23
500465 service 2
500466 service 2
500487 service 8
500488 service 8
500589 service 8
500590 service 8
500591 service 8
500592 service 8
500693 service 26
500694 service 26
500695 service 26
500696 service 26
500697 service 26
500698 service 26
500699 service 26
500700 service 26
500797 service 26
500798 service 26
500799 service 36
500800 service 36
500801 service 36
500802 service 36
500803 service 36
500804 service 36
510001 service 17
510002 service 17
520001 service 3
520002 service 3
520011 service 3
520012 service 3
520021 service 3
520022 service 3
520023 service 22
520024 service 22
520121 service 3
520122 service 3
520221 service 22
520222 service 22
520223 service 22
520224 service 22
520321 service 3
520322 service 3
530001 service 3
530002 service 3
530011 service 3
530012 service 3
530021 service 3
530022 service 3
530023 service 3
530024 service 3
530025 service 26
530026 service 26
531001 service 30
531002 service 30
531003 service 30
531004 service 30
531005 service 30
531006 service 30
531007 service 34
531008 service 34
531059 service 29
531060 service 29

Guide card: Western Australian legislation
550001 service 1
550002 service 1
550151 service 27
550152 service 27
550153 service 36
550154 service 36
550161 service 38
550162 service 38
550171 service 27
550172 service 27
550173 service 27
550174 service 27
550275 service 0
550276 service 0
550297 service 2
550298 service 2
550319 service 2
550320 service 2
550341 service 11
550342 service 11
550343 service 11
550344 service 11
550365 service 8
550366 service 8
550387 service 2
550388 service 2
550409 service 23
550410 service 23
550511 service 2
550512 service 2
550613 service 38
550614 service 38
550615 service 38
550616 service 38
550663 service 27
550664 service 27
550717 service 16
550718 service 16
550719 service 16
550720 service 16
550819 service 8
550820 service 8
550921 service 22
550922 service 22
550923 service 22
550924 service 22
550925 service 22
550926 service 22
551025 service 8
551026 service 8
551047 service 8
551048 service 8
551069 service 36
551070 service 36
551071 service 36
551072 service 36
551091 service 8
551092 service 8
551193 service 9
551194 service 9
551195 service 9
551196 service 9
551197 service 9
551198 service 9
551301 service 0
551302 service 0
560001 service 3
560002 service 3
560011 service 23
560012 service 23
560021 service 12
560022 service 12
560023 service 23
560024 service 23
560025 service 3
560026 service 3
560027 service 3
560028 service 3
560029 service 3
560030 service 3
560031 service 3
560032 service 3

Guide card: Tasmanian legislation
600001 service 0
600002 service 0
600151 service 27
600152 service 27
600153 service 27
600154 service 27
600161 service 33
600162 service 33
600171 service 27
600172 service 27
600173 service 27
600174 service 27
600275 service 8
600276 service 8
600377 service 8
600378 service 8
600479 service 8
600480 service 8
600581 service 27
600582 service 27
600613 service 27
600614 service 27
600683 service 0
600684 service 0
600705 service 2
600706 service 2
600727 service 2
600728 service 2
600749 service 15
600750 service 15
600771 service 11
600772 service 11
600793 service 23
600794 service 23
600805 service 6
600806 service 6
600817 service 27
600818 service 27
600819 service 27
600820 service 27
600821 service 33
600822 service 33
600921 service 8
600922 service 8
600923 service 8
600924 service 8
600955 service 8
600956 service 8
600989 service 8
600990 service 8
601023 service 10
601024 service 10
601025 service 10
601026 service 10
601027 service 10
601028 service 10
601127 service 22
601128 service 22
601129 service 22
601130 service 22
601131 service 22
601132 service 22
601231 service 22
601232 service 22
601233 service 22
601234 service 22
601235 service 22
601236 service 22
601335 service 22
601336 service 22
601385 service 22
601386 service 22
601437 service 0
601438 service 0

Guide card: Australian Capital Territory legislation
650001 service 0
650002 service 0
650151 service 7
650152 service 7
650153 service 24
650154 service 24
650155 service 24
650156 service 24
650157 service 24
650158 service 24
650159 service 36
650160 service 36
650161 service 36
650162 service 36
650201 service 39
650202 service 39
650211 service 39
650212 service 39
650363 service 35
650364 service 35
650365 service 35
650366 service 35
650465 service 39
650466 service 39
650467 service 39
650468 service 39
650469 service 7
650470 service 7
650515 service 7
650516 service 7
650567 service 8
650568 service 8
650669 service 7
650670 service 7
650771 service 0
650772 service 0
650823 service 23
650824 service 23
650845 service 0
650846 service 0
650867 service 1
650868 service 1
650969 service 2
650970 service 2
650971 service 2
650972 service 2
651071 service 7
651072 service 7
651223 service 6
651224 service 6
651325 service 2
651326 service 2
651427 service 39
651428 service 39
651529 service 2
651530 service 2
651681 service 7
651682 service 7
651783 service 39
651784 service 39
651785 service 39
651786 service 39
651787 service 39
651788 service 39
651797 service 36
651798 service 36
651799 service 36
651800 service 36
651901 service 36
651902 service 36
651903 service 36
651904 service 36
652005 service 0
652006 service 0
652007 service 0
652008 service 0
652159 service 24
652160 service 24
652313 service 8
652314 service 8
652315 service 28
652316 service 28
652317 service 28
652318 service 28
652417 service 8
652418 service 8
652519 service 8
652520 service 8
652621 service 1
652622 service 1
652773 service 39
652774 service 39
652775 service 26
652776 service 26
652777 service 22
652778 service 22
652927 service 7
652928 service 7
652929 service 6
652930 service 6
653079 service 1
653080 service 1
653181 service 0
653182 service 0
653203 service 0
653204 service 0
653225 service 1
653226 service 1
653327 service 39
653328 service 39
653329 service 39
653330 service 39
653351 service 0
653352 service 0
653453 service 0
653454 service 0
653475 service 0
653476 service 0
653477 service 0
653478 service 0
653479 service 0
653480 service 0
653481 service 0
653482 service 0
653503 service 26
653504 service 26
653525 service 0
653526 service 0
653627 service 26
653628 service 26
653779 service 0
653780 service 0
653931 service 39
653932 service 39
653933 service 39
653934 service 39
654035 service 0
654036 service 0
654137 service 0
654138 service 0
654159 service 0
654160 service 0
654181 service 0
654182 service 0
654203 service 0
654204 service 0
654225 service 0
654226 service 0
654337 service 0
654338 service 0
654439 service 0
654440 service 0
654541 service 0
654542 service 0
654693 service 0
654694 service 0
654695 service 0
654696 service 0
654847 service 26
654848 service 26
654849 service 26
654850 service 26
654951 service 1
654952 service 1
655103 service 34
655104 service 34
655105 service 31
655106 service 31
655207 service 36
655208 service 36
655309 service 7
655310 service 7
655411 service 2
655412 service 2
655513 service 26
655514 service 26
655665 service 36
655666 service 36
655715 service 36
655716 service 36
655767 service 0
655768 service 0
655789 service 0
655790 service 0
655801 service 18
655802 service 18
655803 service 18
655804 service 18
655825 service 23
655826 service 23
655827 service 33
655828 service 33
655829 service 23
655830 service 23
655831 service 23
655832 service 23
655833 service 23
655834 service 23
655835 service 23
655836 service 23
655837 service 36
655838 service 36
655839 service 36
655840 service 36
655841 service 36
655842 service 36
655843 service 36
655844 service 36
655861 service 39
655862 service 39
655883 service 39
655884 service 39
655885 service 39
655886 service 39
655887 service 39
655888 service 39
655889 service 39
655890 service 39

Guide card: Northern Territory legislation
700001 service 0
700002 service 0
700151 service 18
700152 service 18
700161 service 32
700162 service 32
700171 service 32
700172 service 32
700173 service 32
700174 service 32
700273 service 3
700274 service 3
700275 service 18
700276 service 18
700277 service 18
700278 service 18
700297 service 8
700298 service 8
700401 service 20
700402 service 20
700501 service 0
700502 service 0
700523 service 0
700524 service 0
700545 service 8
700546 service 8
700547 service 8
700548 service 8
700567 service 8
700568 service 8
700569 service 8
700570 service 8
700589 service 0
700590 service 0
700611 service 8
700612 service 8
700713 service 18
700714 service 18
700815 service 18
700816 service 18
700917 service 18
700918 service 18
710001 service 0
710002 service 0
710011 service 18
710012 service 18
710021 service 22
710022 service 22
710123 service 22
710124 service 22
710145 service 22
710146 service 22
710167 service 22
710168 service 22
710189 service 22
710190 service 22
710291 service 0
710292 service 0
710393 service 0
710394 service 0
fileinst1 Service39
fileinst2 Service39
fileinst3 Service39
fileinst4 Service39
fileinst5 Service39
fileinst6 Service39